GENANVENDELSESFABRIKKEN – Boligens, materialets og byens stofskifte i Fuglekvarteret

Semesterprojekt

Kandidatprogrammet Settlement, Ecology & Tectonics

Kunstakademiets Arkitektskole

Efterår 2014

Genanvendelsesfabrikken i Københavns Nordvestkvarter opererer med konceptualiseringen af genanvendelse og stofskifte i tre skalaer. Boligens stofskifte og nærgenbruget kobler sig på den næreste kontekst. Materialerne er af lokalt ophav og de tilnyttede processer og produkter giver nærgenbruget en rolle som en art kvartershus.

Materialets stofskifte vedrører genanvendelse i en større strategisk skala. Fokus her er på materialet som råmateriale der kan bruges i en udviklings- og omdannelsesproces inden for design og innovation. Denne stofskiftestrategi knytter sig til Københavns eksisterende netværk af genbrugspladser.

Genanvendelsesfabrikkens videste skala knytter sig til byens stofskifte som en kontinuerlig proces af nedrivninger, nybygninger, renovering og byfornyelse. Ved at konceptualisere byens stofskifte som en samlet proces er det muligt at opnå en kritisk masse af genanvendbare byggematerialer og -komponenter der kan informere en bredere erhvervsudvikling med genanvendelse i fokus.

Artikuleringen af byens stofskifte på Genanvendelsesfabrikken er medvirkende til at styrke og fastholde Nordvestkvarteret som et erhvervs- og produktionsområde og som en strukturel ramme om en produktiv byudvikling. Det bliver derfor et vigtigt strategisk greb i forhold til Københavns udvikling som ikke blot et alternativ til den udvikling, byen domineres af, men som et alternativ der indgår i og styr-
kes af byens øvrige udvikling.

portfolio-feb-16_30

portfolio-feb-16_31

portfolio-feb-16_33 portfolio-feb-16_35