EN FABRIK – digital fabrikation og reindustrialisering i Københavns Nordvestkvarter – AFGANGSPROJEKT KADK

Afgangsprojekt

Kandidatprogrammet Settlement, Ecology & Tectonics

Kunstakademiets Arkitektskole

Efterår 2015

De seneste årtiers byudvikling i København har sammen med en generel deindustrialisering af byer i den vestlige verden marginaliseret produktionens rolle i forhold til urbanisering. Med udgangspunkt i de muligheder, digital fabrikation tilbyder i forhold til en ny, mere fleksibelt organiseret og innovations- og vidensbaseret produktions-
industri, kan København dog gennem målrettet produktionsorienteret byudvikling gennemgå en reindustrialiseringsproces og herigennem styrke byens både miljømæssige, sociale og ikke mindst økonomiske bæredygtighed.

Projektet er en fabrik for digital fabrikation, og intentionen for projektet er at kunne indgå som en del af en større produktionsorienteret byudviklingsproces som en katalysator for videns- og erhvervsudvikling, for social inklusion og ikke mindst at kunne fungere som et nyt urbant samlingspunkt i den produktive by. Fabrikken undersøges i projektet derfor som en hybridbygning, hvor en række forskellige aktiviteter og programmer skaber et aktivt produktionsmiljø.

Fabrikkens primære kommercielle rolle er at fungere som en produktionsfacilitet for digital fabrikation og desuden som materialevarehus for små erhvervsdrivende i området. Herigennem manifesterer fabrikken sig både som et produktionshus med et regionalt kundeopland samtidig med at den styrker klyngedannelsen af små virksomheder lokalt. For at yderligere styrke væksten af små virksomheder og vidensdeling inden for digital fabrikation etableres et inkubator- og innovationsværksted med tilknyttede undervisnings- og kontorarbejdspladsfaciliteter.

Fabrikkens rolle som et socialt samlingspunkt i byen etableres gennem en kombination af cykelværksted, cykelproduktion og spisehus. Cykelværkstedet og cykelproduktionen drives som social-økonomiske virksomheder, der giver mulighed for opbygning af håndværksmæssige færdigheder for folk på kanten af arbejdsmarkedet, samtidig med at funktionerne giver mulighed for at indgå i fabrikkens bredere synergier. Spisehuset er det uformelle samlingspunkt for både fabrikkens daglige arbejdere, gæster og den brede offentlighed.

portfolio-feb-16_4 copy

portfolio-feb-16_5 copy

portfolio-feb-16_7 copy

portfolio-feb-16_6 copy

 

portfolio-feb-16_8 copy

portfolio-feb-16_9 copy

 

 

portfolio-feb-16_10 copy

 

portfolio-feb-16_11 copy

 

 

portfolio-feb-16_12 copy

 

portfolio-feb-16_13 copy

 

 

portfolio-feb-16_14 copy

portfolio-feb-16_15 copy

portfolio-feb-16_16

portfolio-feb-16_17 copy