INDUSTRIBAZAR – Maglemølle, Papirfabrikken og PM-13

Semesterprojekt

Kandidatprogrammet Settlement, Ecology & Tectonics

Kunstakademiets Arkitektskole

Efterår 2015

Udarbejdet i samarbejde med Magnus Haahr Nielsen

Maglemølle står over for en revitalisering i form af omdannelsen af den gamle papirfabrik til Ressource City. Hvis Maglemølles rolle som et centralt industriområde og vigtigt erhvervsaktiv i Næstved skal videreføres i denne omdannelse må strategien tage udgangspunkt i de stedsspecifikke styrker, byen tilbyder. Området skal styrke opbygningen af erhvervsklynger i forskellig skala, fra storskala grøn industri til netværksrelationer mellem innovatører i mikro- og opstartsvirksomheder. Fremtidens industriudvikling bliver herigennem fundamentet for etableringen af Maglemølle som en ny type byområde og moderne produktionslandskab.

Projektet lægger sig ind i fortællingen om omdannelsen af Maglemølle fra et lukket fabriksområde til et progressivt erhvervs- og industriområde med en ny forståelse for og relation til byens helhed og mangfoldighed og af brugere og aktiviteter. Ved at opfatte industri og produktion som mere dynamiske og mangfoldige aktiviteter ser vi muligheder for deres integration i et urbant miljø på forskellig vis. Det nye produktionslandskab kan rumme både industri, rekreation og kultur og derigennem blive en styrkefaktor i forhold til klyngedannelse, innovation og vidensudveksling mellem en bred vifte af aktører.

Opgaven bearbejder dette tema i tre skalaer. På et overordnet niveau arbejdes der med Maglemølles omdannelse til Ressource City samt områdets kobling til den øvrige by via en beplantning langs Fabriksvej og en række funktionelle nedslag, eksisterende og nye, der fungerer som stedslige markeringer eller destinationer.

Papirfabrikken undersøges i projektet som en levende erhvervs- og kulturklynge, der indtager den store bygningsmasse og kan rumme både større skala grøn industri samt mindre virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen og kulturelle aktiviteter. Det centrale bazaarrum i kompleksets midt etableres som et ny type indendørs byrum i Maglemølle og Næstved, der informeres og befolkes af de tilstødende erhvervs- og kulturaktiviteter.

I forlængelse af den strategiske udviklingsplan og Papirfabrikkens helhedsgreb etablerer vi i den gamle papirmaskinebygning PM-13 en kantine og Ressource Citys fælles værkstedsfacilitet, der fungerer som katalysator for erhvervsudvikling og klyngedannelse af små virksomheder. Værkstedet er en videreudvikling af områdets eksisterende FabLab og udvikles desuden med øvrige aktører, DTU Zerowaste Byg og et arbejdsfællesskab for opstartsvirksomheder, for herigennem at kunne styrke koblinger og overlap mellem forskning, er-
hverv og rekreation.

portfolio-feb-16_18 copyportfolio-feb-16_19 copyportfolio-feb-16_20 copyportfolio-feb-16_27 copyportfolio-feb-16_22 copyportfolio-feb-16_23 copy   portfolio-feb-16_25 copyportfolio-feb-16_29 copy