SELMAS PARK – Naturen i staden / staden i naturen – KONKURRENCEPROJEKT: HÆDRENDE OMTALE

Konkurrence afholdt af Göteborg kommune

Team: Aviaja Hermann MAA, Stefan Gründl MAA og Magnus Thiemer MAA

Hædrende omtale

Feb-mar 2016

Förslagets huvudsakliga grepp består av en sammanflätning av natur och elementer med hårdgjord beläggning där landskapets karaktär varierar från det gröna i beläggningen till beläggning i det gröna. Projektet erbjuder således ett sammanbindande drag, rikt på upplevelser, som sträcker sig från en tätbebyggd stadsmiljö i söder till den vildvuxna ravinen i norr och samtidigt förstärker gång- och cykelstråket genom hela området.

Selmas Bypark är en grön lunga som på naturens och stadens premisser erbjuder rekreativa aktivitets- och uppehållsområden i samspel med dagvattenhantering. Genom en bearbetning av den samlade blå-gröna strukturen skapas ett starkt arkitektoniskt förslag*** som tillför ett antal nya element samtidigt som området existerande kvalitéer och karaktär förstärks. Projektets huvudsakliga struktur innehåller en inbyggd flexibilitet och mångsidighet både i förhållande till parkens slutgiltiga utformning och utförandets fasindelning. Strukturens robusthet och flexibilitet är därför centrala för styrkan i det arkitektoniska projektet.

De befintliga elementen som silverpilarna, tennisbanan med lekplats och den existerande konsten inkluderas i planen ståendes på lika villkor med projektets nya delar och samverkar för att stärka parkens identitet och roll som en viktig del av områdets vardagsliv.

I Selmas Park finns dessutom utrymme för olika typer av aktivitet och uppehåll. Här finns bl.a. bollspel, skate, amfiteater, plats till att slappna av och en särskild inriktning på stadsodling vilket skapar en grogrund för samhörighet i området och är viktiga beståndsdelar i strategin för social hållbarhet i hela stadsdelen Backa.

sp_3 sp_4 sp_5 sp_6 sp_7 sp_8 sp_9