JOMFRUSTIEN HADERSLEV – den urbane fælled – KONKURRENCEPROJEKT: 3. PRÆMIE

Åben konkurrence afholdt af Haderslev kommune

3. præmie

Jul-aug 2016

Haderslev udvikler sig. Fra at have været centreret omkring den historiske bykerne er byen ved at udvikle et nyt centrum i den gamle erhvervshavn ved Haderslev fjord med både boliger, erhverv, kultur og uddannelse. Samtidig søger borgere og tilflyttere nye boformer og mulighed for at bo i byen og samtidig have adgang til grønne rum og natur.

Forslagets hovedgreb består derfor af to primære bestanddele; den urbane fælled folder sig ud mellem Jomfrustien og den nye supercykelsti og danner et åbent landskabeligt træk, der forbinder byens to centre gennem et klart greb og en overskuelig struktur. Hybridblokkene er den byggede struktur og tager udgangspunk i en fortolkning af Haderslevs eksiste-
rende lagdelte og sammensatte karréstruktur. Blokkene byder på tætte grønne nærmiljøer, varierede bygninger, blandede funktioner samt et netværk af passager og stier, som det kendes fra den øvrige by.

Men byen står også over for udfordringer. Ændrede erhvervsstrukturer og forbrugsvaner, globalisering og ikke mindst klimaforandringer betyder, at vi må afsøge nye måder at udvikle og forvalte byen på, nye byrum og sociale mødesteder og en nytænkning af forholdet mellem by og natur.

Intentionen med forslaget er at skabe et stærkt både rumligt og strategisk udsagn om Haderslevs udvikling, der kan danne grundlag for den mangfoldige proces, byens udvikling er. Planen skal både kunne tilbyde det kendte samt rumme det ukendte og uforudsigelige.

urbane-faelled1 urbane-faelled2 urbane-faelled3 urbane-faelled4 urbane-faelled5 urbane-faelled6 urbane-faelled7 urbane-faelled8 urbane-faelled9 urbane-faelled10 urbane-faelled11